dijous, 12 d’abril de 2012

Aplicacions per a fer video tutorials.

En aquest video tutorial s'expliquen quatre de les aplicacions més utlitzades per a capturar la pantalla de l'ordinador. Es fa una breu descripció de cada una i com s'han d'utilitzar.