diumenge, 23 de febrer de 2014

Full de càlcul. LibreOffice Calc. Climograma

A partir de les dades de la taula adjunta, utilitzant el programa libreoffice, has de representar un climograma.


Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setempbre

Octubre

Novembre

Desembre

Precipitacions

41

38

30

28

17

4

3

10

42

48

46

53

Temperatura

6,7

8,5

11

12,8

16,7

22,3

24,2

24

22

18,2

12,3

8,4


Per a fer-ho mira el vídeo tutorial.