diumenge, 23 de febrer de 2014

Full de càlcul. LibreOffice. Histograma.

Fes l'exercici que es proposa en aquesta activitat. Has de determinar les marques de classe, les freqûències absolutes d'un estudi estadístic i fer la representació gràfica mitjançant un histograma.