dimarts, 8 de juliol de 2014

Moment o parell motor. Energia consumida. Proves accés a la universitat .