dimecres, 11 de juliol de 2012

Exercici de resolució gràfica d'un sistema d'equacions.

Hi han una gran quantitat de vídeos que tracten sobre la resolució d'exercicis de  matemàtiques y que ens poden ser de gran utilitat. En aquesta entrada n'hi seleccionat uns quants que tracten sobre la resolució de sistemes d'equacions amb dues icognites pel procediment gràfic.