diumenge, 23 de febrer de 2014

Full de càlcul. LibreOffice Cal. Freqüencies absolutes i relatives.

Utilitzant l'aplicació libreOffice Calc per a fer fulls de càlcul, has de fer l'exercici que es proposa en l'enunciat. No es tracta de copiar si no que s'han d'utilitzar les funcions apropiades per a fer els calculs.

El resultat final ha de ser similar al de la imatge de sota:

Recorda que la freqüència absoluta és el nombre de vegades que succeix un fet. Per exemple, en el cas del metro 6 persones utilitzen aquest mitja de transport del total de les 24 enquestades. El resultat l'ha determinar el mateix full de càlcul a partir de la funció COMPTA.SI o CONTAR.SI. En quan a la freqüència relativa és el tant per 1, de vegades també s'expresa en tants per cent.
En els següents vídeo tutorials s'explica com fer aquest exercici. Un cop ho hagis fet l'envies posant amb el nom exercici 1 i al full 1 li poses el nom:  mitja de transport.