dissabte, 22 de febrer de 2014

Model d'examen segon trimestre. Tecnologies 3er d'ESO

1. Un sistema de transmissió per corretja té una politja de 40 cm i una altra de 10 cm. La politja gran és la conductora i la politja petita és l’arrossegada. Determina les velocitats de la politja petita si la gran gira a 60 rpm. Quina és la relació de transmissió? (2 punts)2. A quina velocitat gira la roda conduïda si la conductora gira a 2000 rpm i sabem que la conductora te 50 dents i la conduïda 10 dents. Té efecte multiplicador o reductor? Quina és la relació de transmissió. (2punts)3. Quina és la velocitat d’una bicicleta de radi 15 cm, si el ciclista fa rodar el plat a una velocitat de 120 voltes per segon. Sabem que el plat és de 50 dents i el pinyó de 25 dents. Determina la velocitat en m/s (3punts)
 4. El motor d’una rentadora esta enganxat a una politja de 20 cm de diàmetre, mentre que el tambor ho esta a una de 37 cm. La màxima velocitat de gir del motor és de 3500 rpm. Quina serà la velocitat màxima de gir del tambor en rpm (1) 5. Un trepant de peu té un motor que gira a 6500 rpm. El joc de politges es 80, 95, 112 per a les que están connectades al motor. La de 80 es pot connectar amb la de 112, la de 95 amb un altre de 95 i la de 112 a la de 80. Determina les velocitats angulars en rpm per el següent cas.

a)  80(motriu) – 112(conduïda)(2 punts)