divendres, 11 de juliol de 2014

Mecanismes. Exercici de transmissió de moviment mitjançant politges.