dimarts, 8 de juliol de 2014

Potència. Energia consumida. Tecnologia Industrial 2. Proves accés.